Devrimci Demokratik ve Emekçi Kamuoyuna;

2957

16 Haziran 2021 tarihinde kuruluşunu ilan eden Öncü Partizan’ın Avrupa alanındaki çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmanın başlamasına sebebiyet veren önemli nedenler bulunmaktadır. Elbette ilk öncelikler arasında, sınıf mücadelesi içinde izlenen sağ pasifist-reformist siyasal çizginin giderek hakim hale gelmesi ve bu çizginin doğal sonucu olarak bürokratik örgüt ve önderlik mekanizmasının Kaypakkaya geleneğini etkisi altına almasıdır.

Legal çalışma içinde elde edilen kısmi başarıların, büyük kazanımlar olarak pazarlanmasına; esas çalışmanın unutturularak ehlileştirilmiş bir Kaypakkayacılığın yaratılmak istenmesine itiraz ediyoruz.

Geleneğin kitlesi; bu önderlik çizgisi ve örgüt işleyişi ile özne değil, nesneleştirilmektedir. Kitleleri siyasal bir özne olarak görmeyen, düşüncelerini önemsemeyen, öğrenmeyi unutup öğretmenlik yapmaya çalışan, gelenek kitlesini ekonomik merkezli siyaset ile ele alan, eylemlerde flama tutan nöbetçilere çeviren anlayışa itiraz ediyoruz. Geleneğin esas sahibinin kitleler olduğunu unutup, kendi özel mülkü olarak görenlerin kibrine artık yeter diyoruz.

Bin bir emekle ve bedelle yaratılan geleneğimizi, dar bir kliğin siyasi ve ekonomik rantına terk etmiyoruz. Devrimci savaş süreçlerine katılmak için öne çıkan devrimci militan radikal damarımızın yerinin, şimdilerde belediye başkanlığı, milletvekilliği ve danışmanlıklar için verilen kavgalara evrilmesine sessiz kalmıyoruz.

İnsanlarımızın düşkünleştirilerek birer hizmet erlerine, memurlara dönüştürülerek düşünmeyen, sorgulamayan robotlara çevrilmesine rıza göstermiyoruz.

İlkesel suçlar işleyenlerin korunduğu, mağdur edilenlerin cezalandırıldığı, keyfe keder örgüt işleyişine ve hukukuna güvenmiyoruz.

Örgüt fetişizmi yaparak çürümüş birlikleri değil, ideolojik ve politik sağlamlığa sahip yeni biraraya gelişleri, birlikleri savunuyoruz. Çizgisi doğru olan, pratik olarak tutarlı her birey, çevre, örgüt ve parti ile birleşmek gibi bir gündemimiz bulunmaktadır.

Kolektif aklın ve iradenin bizi doğruya taşıyabileceğini düşünüyoruz. Devrimci ve Komünist hareketin tarihinde ender görülen bu çürümüşlük halinin aşılması gerekmektedir. Bu çürümüşlükle hesaplaşmak istiyoruz. Kendinden başlamayan hiçbir hesaplaşma gelecek vaadinde bulunamaz. Biz sorunları kendi dışımızda görmediğimiz gibi çözümü de kendi dışımızda aramıyoruz. Yaslandığımız devasa bir tarih bulunmakta. Bu tarihten uzaklaşmak teslimiyeti, doğru tarzda yakınlaşmak ise devrimcileşmeyi koşullar.

Derdi, sözü ve fikri olan tüm devrimci, demokrat ve ezilen, sömürülen insanlarımızı yeni bir düzelme ve ayağa kalkma sürecine katkı sunmaya çağırıyoruz. Kazanımlarımızı daha da ileri taşımak ve yeni olanı, devrimci olanı kurumsallaştırmak için katkı sunmak isteyen herkesi, Öncü Partizan Avrupa kolektifi olarak 17 Temmuz 2021 tarihinde yapacağımız toplantımıza davet ediyoruz.

Tartışmak istediğimiz gündemler:

1-) Geleneğimizin Geldiği Nokta

Çıkışımıza Sebebiyet Veren Nedenler

Çözüme Dair Perspektifler

2-) Nasıl Bir Avrupa Çalışması?

3-) Nasıl Bir Örgüt İstiyoruz?

4-) Birlik ve Ayrılıklara Bakışımız

Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2021 (CUMARTESİ)

Toplantı Başlangıç Saati: 12:00

İletişim: oncupartizan@gmail.com

Temmuz 2021

ÖNCÜ PARTİZAN

Önceki İçerik17’lere…
Sonraki İçerikÖncü Partizan’dan Kitle Toplantısı