İbrahim Kaypakkaya Paris’te Anıldı!

271

Paris (18/05/2024) Komünist önder İbrahim Kaypakkaya 51. ölümsüzlük yıldönümünde, “Paris Kömün’ünden Vartinik’e Komünist Bilinç ve Eylemle İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz” şiarıyla Komün Duvarı önünde anıldı. Kaypakkaya şahsında tüm devrim ve komünizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için
yapılan 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma, okunan metinle devam etti.

Okunan metinde, “Bugün burada şanlı komünarların, ilk işçi devleti olan Paris Komünü’nü, aşağılık Fransız burjuvazisine karşı savunmak için, kahramanca çarpışarak 30 bin kişiyle canlarını verip ölümsüzleştikleri duvarın önünde, partimiz MKP’nin önceli olan TKP(ML)’nin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaşı anmak için toplanmış bulunuyoruz.

Faşist Türk Devleti şahsında emperyalizme, dünya gericiliğine komünist cüret, bilinç ve eylemle meydan okuyan, insanlığın nihai kurtuluş mücadelesine Türkiye/Kuzey Kürdistan siyasal coğrafyasından yola çıkarak katılan İbrahim yoldaşın Komünarların görkemli anılarının sembolü bu duvar önünde anılmasının derin anlamı da ortak bilinç ve değerimizdir.
Komünarlardan Vartinik’e, Vartinik’ten günümüze uzanan komünizm için savaş-kazan inadının programsal, taktiksel ve stratejik bütünlüğünün partimiz MKP’nin önceli TKP(ML) ile bizlere devredilmesinin onurunu yarım asırlık tarihimizin önünde yürüyerek yaşamaya devam ediyoruz. Ne mutlu bu onura ortak olan bağlı yoldaşlığa.

Komünizm için savaşta zafer kazanmak isteyenleri, stratejik olarak silahlandıran İbrahim yoldaşın bizler için tarihsel değeri hiç kuşkusuz, onun stratejik önderlik konumuyla devrimin önündeki sorunları çözme gücünü sunan MLM düşünce yöntemi, tarihsel materyalist dünya görüşüne titiz bağlılığı, ideolojik politik netliği, düşünce ve eylemi politik askeri birliğin temeli haline getirip toplamında devrimin zafer çizgisini bize miras bırakmış olmasıdır.

O’nun kendisinden önceki 50 yıllık revizyonist, reformist, sınıf ve devlet işbirlikçisi “Komünist”, “sol”, “sosyalist” sahteliğin maskesini parçalaması da, Türk egemen sınıflarının resmi ideolojisi Kemalizmi teşhir direğine çivilemesi de, anlı şanlı uluslararası nice komünist partisinin modern revizyonist ihanetine karşı, Maoizm cephesinde mevzilenmesi de; elitleri, Fokocu kendine hayranlığı, partiye, halka ve devrime yabancı küçük burjuva kahramanlığa karşı, işçilere köylülere onların kahramanlığına bağlı adanmışlığı da bu mirasa dayanmaktadır. Bu bağlamda bu miras partimiz şahsında Türkiye/Kuzey Kürdistan işçi sınıfı ve ezilen halklarına, bilcümle dünya halklarına, bir bütün enternasyonal devrim mücadelesine sunulmuş kıymetli bir hazinedir.

Bilinir, hazine kaybedildiği yerde aranır. Yenilgi yıllarının tasfiyeci rüzgarlarına yelken açıp “yeni Amerika” keşfine çıkan, birbirinden kıymetsiz bilumum oportünist, revizyonist düşkün klikler, birbirini kıskanıp ezip geçerek ön almaya çalışan yeni abbas yolcuları, yeminli “devrimci zor” düşmanları, esamesi okunmayan bir savruluş ve yok oluş içinde yerle yeksan oldular. Bizler önder yoldaşın ideolojik politik hattında MLM cephesinde yola çıktığı günün paslanmayan bilinç açıklığıyla sınıf düşmanlarımıza meydan okumaya, sömürü ve yağmaya dayalı kapitalist ücretli kölelik düzeni ve onun dünya egemen sistemi olan emperyalizme karşı “inadına devrim, inadına sosyalizm ve komünizm” demeye devam ediyoruz. Edeceğiz !

Ne günün yeni sorularına dünün cevaplarını veren bir doğmatik inatla somut koşulların somut tahliline yabancı bir tembelliğe rehin Kaypakkayacı bilincimiz; ne de köksüz, tarihi inkarla kusup egemen sınıfın karşı devrimci zoruyla onun izin verdiği sınırlara bağlı, o sınırları ihlal etmemek için olmadık politik hokkabazlık yapan revizyonist bir ihaneti yenilik olarak kendine övgü tezahüratına sebep gören utangaç pişmanlarız(!).
Onları en kötü malı tezgahında satmak için, en çok bağıran işportacı yalanlarıyla çoktan başbaşa bırakıp Kaypakkayacı güzergahta mütevazi adımlarımızla yolumuza devam ediyoruz.

Bu temelde önder yoldaşın 51.Ölümsüzlük yıldönümünde görev, O’nun komünist dünya görüşüne bağlı olarak sınıf mücadelesinin hakikate dayalı sorunlarını çözecek bilinç ve eylemin MLM hattında kuşatılmış, “iktidar namlunun ucundadır” paslanmaz altın gerçeğinin güncel görev ve sorumluluklarını yerine getirecek partinin her düzeyde yeniden inşasının tamamına erdirilmesidir.
Yarım asırlık tarih bilincimizin sunduğu derslerin başında İbrahim yoldaşın katledilmesine, sonra ise onun stratejik yönelimini zafer rotasından çıkartmadan mücadeleye yol gösterecek stratejik önderlik sorununun çözülmemiş olması gerçeği gelmektedir. Biliyoruz, farkındayız, kabulümüzdür. Onca yıkım, inkar, ideolojik politik savruluş enkazı altından ibrahim yoldaştan miras MLM parti gerçeğine yeniden ulaşmak için, dünden daha ağır görev ve sorumluluklar bizleri beklemektedir.

  1. Ölümsüzlük yıldönümünde önder yoldaş şahsında, onun komünist anısına verilecek en anlamlı, en kıymetli sözün de onun mirasına ideolojik netlikle sahip çıkmaktır.
    Önder yoldaşın 51. Ölümsüzlük yıldönümünde çağrımızdır; Partimizin çıkartılmak istendiği Kaypakkayacı rotaya bağlı kolektif aklımızın ideolojik, politik, örgütsel birlik inadıyla, her türden tasfiyeci saldırılara göğüs gererek, faşizme, emperyalizme ve dünya gericiliğine karşı enternasyonal proletaryanın dünya devrimi cephesinin Türkiye/Kuzey Kürdistan mevzisinde zorlu görevlerimizi yerine getirmeye hep birlikte bağlı yoldaşlıkla saflarımızı sıklaştıralım.” vurgularına yer verildi. Anmaya ODAK’tan dostlarımızda katılarak destek verdiler.
Önceki İçerikÖZEL MÜLKİYET FELAKETTİR!
Sonraki İçerikToplumsal Çürümenin Devrimci Kesimler Üzerindeki Büyüyen Etkisini Reddiyoruz!