ÇEVİRİ | Taliban’ın Dönüşü ve Afganistan İçin Sonuçları

1766

Afganistan Komünist Partisi (Maoist)‘in 28 Ağustos 2021 tarihli açıklaması Öncü Partizan Çeviri Grubu tarafından çevrilmiştir:

Kabil’in Taliban’ın eline geçmesi, Afganistan halkları için bir trajedinin sonunu ve diğerinin başlangıcını işaret ediyor, sanki Afganistan tekrar eden bir felaketler ülkesiymiş ve halkı sonsuz acıya mahkûmmuş gibi. Korku, belirsizlik ve kafa karışıklığı topluma nüfuz ederken; karamsar gelecek kaygıları insanların tüm umutlarını ve coşkusunu alıp götürdü. İnsanların çoğu aşırı yoksulluktan mustarip ve savaş nedeniyle yerinden edilen insanlar açlıktan ölüyor. Pek çok genç, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmayı umarak okullarını, kolejlerini ve üniversitelerini terk ederek İran’a yöneldi. Birçok aile Pakistan-Afganistan sınırında mahsur kalmıştır ve Pakistan şehirlerine ulaşanlar camilerde, düğün salonlarında, otellerde ve açık havada kamp kuruyor.

Afganistan halkı için bu büyük trajediye neden olan emperyalizm ve gericilik, yenilgilerini onarmak ya da zaferlerini birleştirmekle meşguldür. Zaferleri ve iktidarı ele geçirmeleriyle sarhoş olan Taliban, savaş ganimeti ve siyasi güç bölünmesi konusunda bir iç mücadeleyle meşgulken; Kabil’in fethinden günler sonra hükümetini kuramadı. Bu, ciddi siyasi zorluklarla karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Kukla rejimin silahlı kuvvetlerinin kalıntıları esas olarak hayatlarını kurtarmaya çalışıyor ve saklanıyorlar, bazıları ülkeyi terk etti ve bazıları Panjshir’de (Taliban tarafından fethedilmeyen tek eyalet) toplandı. Abdullah ve Karzai’nin ardından bazıları, Taliban’ın affından yararlanıyor ve kendilerine Taliban İslam Emirliği saflarında bir yer bulmayı umuyor.

Kukla rejim birkaç hafta içinde çökerken, emperyalist ulus inşa etme projesinin tarihi maskaralığını ortaya çıkardı. Kukla rejimin çöküşü yalnızca emperyalist satrapların yenilgisi değil, aynı zamanda ABD emperyalizmi ve müttefiklerinin de büyük bir siyasi, askeri ve ideolojik yenilgisidir. Emperyalist ülkelerdeki burjuva politikacılar, kendilerini aşağılanmadan kurtarmak için birbirlerini ve Afganistan’daki satraplarının beceriksizliğin suçluyorlar. Ancak bu umutsuz çabalar hiçbir yere varmayacak ve ABD emperyalistlerinin ağır ahlaki, ideolojik ve siyasi yenilgisi onarılamayacaktır. Pek çok kukla rejim, efendileri desteklerini geri çekince çöktü, ancak Afganistan’daki kukla rejimin hızlı çöküşü dramatik ve beklenmedikti. Bu olayı trajik bir şekilde Kabil havaalanında 13 ABD Deniz Piyadesi ve 28 Taliban üyesi de dahil olmak üzere en az 150 kişinin ölümüne ve 200 kişinin yaralanmasına neden olan bir patlama izledi.

Amerikan emperyalizminin Afganistan’daki yenilgisi, Sovyetler Birliği’nin ve İngiltere’nin bu ülkedeki yenilgisi gibidir, tıpkı Eşref Gani’nin kaderinin Necibullah ve Şah Şuce’nin kaderi gibi olması gibi.

ABD emperyalistleri, istihbarat ve casusluk amacıyla Kabil havaalanında varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Kabil Havaalanı ve Afganistan hava sahası hâlâ ABD emperyalistleri ve müttefikleri tarafından işgal ediliyor. Taliban ve ABD emperyalistleri arasında perde arkası gizli anlaşmalar sürüyorken, Taliban lider yardımcısı Molla Baradar ile CIA başkanı arasındaki görüşme bu gerçeğin bir göstergesidir. ABD güvenlik, istihbarat ve siyasi personelinin Kabil’den çekilmesi, Afganistan’ın askeri işgalinin sona ermesi anlamına geliyor; fakat bu ABD emperyalizminin ve diğer emperyalistlerin Afganistan’daki etkisinin sona erdiğinin anlamını içermez. Bu, Taliban’ın Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai gibi kukla rejimin eski yetkililerini çekmesi ve eski rejimin askeri ve idari kurumlarını yeniden kurmasıyla devam edecek.

Taliban’ın hızlı ve şaşırtıcı zaferi ülke halkını şok etti. Havaalanına akın eden, İran, Pakistan ve Orta Asya ülkelerine kaçan insanların şok edici görüntüleri, halkın Taliban korkusunu gösteriyor. Afganistan halkı bu sefer yanılsamalara kapılmadı çünkü Taliban’ın özünü biliyorlardı. Bu nedenle Taliban, halkın rızasını kazanmak ve korkularını azaltmak için uzlaştırıcı görünmeye çalışıyor. Taliban’ın “genel affı” ve “kapsayıcı” bir hükümet kurma vaadi, orta sınıfların, aydınların ve eski rejimin çalışanlarının korkularını yatıştırmadı. Kadınlar ve ulusal azınlıklar siyasi arenadan dışlandı ve medya özgürlüğü daha da kısıtlandı. Medya kuruluşlarının yüzde sekseni kapatıldı. Kadınların sağlık tesisleri dışında dışarıda çalışması yasaklandı. Bütün bunlara rağmen, Taliban’ın vaatleri, gerici burjuva-feodal komprador sınıfları ve eski rejimin bazı yetkililerini cezbetmiştir. Taliban sadece eski rejimin yetkililerini cezbetmek ile kalmıyor, aynı zamanda ABD emperyalistlerinin ve müttefiklerinin desteğini kazanmaya ve kendilerini kabul edilebilir olarak sunmaya çalışıyor, ancak bu “çekici” saldırıların hiçbiri çirkin yüzlerini kitlelerden gizleyemeyecek.

Eskiden kukla rejime mensup bazı teknokratlar, Taliban rejimiyle çalışmaya istekli olduklarını gösterdiler. Peştun şovenist unsurlar, Taliban’a destek verme konusunda daha hevesliler. Onlara göre, Taliban’ın İslam Emirliği Peştun şovenizmini ve devlet üzerindeki hakimiyetini destekleyecektir. Ancak kukla rejimin Peştun olmayan unsurları daha korkulu ve Taliban’a yabancılaşmış durumda. Bununla beraber, eğer Taliban onlara bir izin verse bile, isteksizce Taliban rejimiyle birlikte çalışacaklardı. Ezilen milletleri “temsil ettiklerini” iddia eden bu satılmışlar, ister önceki kukla rejimde isterse Taliban İslam Emirliği’nde olsun, sadece hükümetteki paylarını önemserler.

Taliban, son 20 yıldır Karzai ve Eşref Gani’nin kukla rejimleri tarafından vaat edilen “kapsayıcı” bir hükümet kurulmasından söz ediyor. Bazıları bunu Taliban’ın değiştiğinin bir işareti olarak yorumluyor. Hiç şüphe yok ki son on yılda Taliban emperyalist ülkelerle ve bölge ülkeleriyle diplomasisinde değişiklikler yaptı ve bu arada Afganistan halkı ve iç muhalefetle de uğraştı. Ancak Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid’in dediği gibi, Taliban’ın ideolojisinde ve temel inançlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak, son on yılda Taliban emperyalist ve gerici güçlerle ilişkiler kurmuş ve bu alanda deneyim kazanmıştır. Özellikle Katar’da ofislerini açtıktan ve dünya ülkeleriyle ilişkiler kurduktan sonra diplomasi becerisini ve uyanıklığını kazandılar. Öte yandan bu dönemde kentleşme artmış, işçi sayısı ve eğitimli nüfus artmıştır. Taliban, bu ülkelerle ilişkilerini sürdürmek ve emperyalist yardımları çekmek, bir yandan da ülkedeki siyasi ve idari kadronun beyin göçünü engellemek için davranışlarını yumuşatmak zorunda kaldı. Taliban, önceki rejim gibi, ülke ekonomisinin durumunu değiştiremez ve sonuç olarak hükümetlerinin ekonomik temellerini güçlendiremez. Önceki rejimden emperyalist yardıma bağımlı bir ekonomi ve yozlaşmış bir bürokrasi miras aldılar. Taliban’ın dış yardıma bağımlılığının bir başka nedeni de yeterli iç gelirin olmaması ve tarım ve sanayinin tahribatıdır. Taliban kitlelerin yenilikçiliğine ve yaratıcılığına güvenemez ve bu nedenle önceki rejimden özünde farklı olmayacaktır.

Son yirmi yılda, Taliban’ın ana sloganı yabancı işgalini sona erdirmek ve İslami Şeriat yasalarına dayalı bir hükümet kurmak olmuştur. Şimdi fırsat buldukça, İslam’ın dar görüşlü ve aşırıcı bir yorumuna dayalı, bireysel, sosyal, politik ve kültürel özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayacak dini kanunları çıkaracak şovenist bir teokrasi inşa edecekler.

Kadınlar, işçiler, sosyo-politik aktivistler, siyasi partiler ve gruplar ve komünistler bastırılacaktır. Taliban topluma siyasi ve kültürel felç dayatmaya çalışıyor. Kurallarına tam itaat arıyor. Mollalar, toplumun entelektüel, ahlaki ve politik rehberi olarak bütün nüfusun rehberi olarak hareket edeceklerdir. Laik partilerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek, hatta diğer İslami ve cihatçı partilerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir. Hak ve özgürlüklerin baskı altına alınması ve bastırılması, Taliban’a karşı direnişe yol açacaktır. Taliban, gençlere ve entelektüel emekçilere karşı çelişkili bir yaklaşım sergiliyor. Bir yandan idari-politik alanda kapasite ve uzmanlıklarına ihtiyaç duyarken, diğer yandan Taliban’ın eski kafalılığı ciddi engeller yaratacak ve onları bastıracaktır.

 Etnik şovenizm, Taliban rejiminin bir diğer temel özelliği olacaktır. İslami birlik kisvesi altında Taliban, ezilen ulusların taleplerini reddederek İslam’a karşı olduğunu söylüyor. Her ne kadar Taliban’ın bu sefer saflarında Özbek, Tacik ve Sünni Hazaralar olsa da bu, Taliban’ın siyasi gücü, Peştun yönetici sınıflarının elinde yoğunlaştırmasını engellemez, bu da sonuç olarak daha fazla toplumsal antagonizma ve etnik bölünmelere yol açacaktır.

Taliban’ın karşı karşıya olduğu bir başka zorluk da, etnik gruplar arası bir boyutu da olan çeşitli hizipler arasındaki iç bölünmelerdir. Eşref Gani rejimi, iç sürtüşmelerinin bir faktörü olarak gücü, Doğu Ghaljai Peştunlarının elinde yoğunlaştırdı. 

Taliban içinde birkaç grup var, iki ana grup Molla Haybatullah liderliğindeki Ketta Şura ve Sirajuddin Hakkani liderliğindeki Peşaver Şura’dır. Ancak Molla Mansur ve Molla Yakub’un önderlik ettiği hiziplerden de söz edilmektedir. Bu nedenle, Taliban’ın karşı karşıya olduğu en acil zorluk, bir yanda çeşitli Taliban grupları arasındaki farklılıklar, diğer yanda ise saflar ve liderlik arasındaki farklılıklardır. Molla Haybatullah liderliğindeki ana hizip Durrani’dir ve onların Ghaljai olan Sirajuddin Hakkani ve Halil Hakkani liderliğindeki Hakkani hiziplerinden farklılıkları açıktır. Bu nedenle, “kapsayıcı” hükümetin anlamı, her şeyden önce, farklı Taliban grupları arasında bir güç dağılımı ile ilgilidir. Çünkü Taliban liderliğinin ana gövdesi Kandahar, Helmand ve Uruzgan vilayetlerindendir.

Taliban’ın karşı karşıya olduğu diğer zorluklar, gücün diğer etnik gruplar ve milletlerle paylaşılmasıdır. Eski rejimin bazı silahlı kuvvetleri, siyasi iktidardan pay almak isteyen Ahmed Mesud’un (merhum Ahmed Şah Mesud’un oğlu) komutasında Panjshir’de toplandı. Kukla rejimin diğer bazı silahlı kuvvetleri de teçhizatlarıyla birlikte ülke geneline dağılmış durumdadır. Bu güçleri silahsızlandırmak Taliban’ın karşı karşıya olduğu bir başka sorun. Kabil havaalanındaki korkunç patlama, Taliban’ın güvenliği sağlayamadığını ortaya koymuştur.

Dışarıdan, Taliban hükümeti emperyalist ve gerici güçlerin baskısı altında ve onların Taliban rejimini tanımaları konusu hala bir muğlaklık meselesiyken, Pakistan dışişleri bakanı, Orta Asya ülkeleri ve İran’a yaptığı ziyaretlerde Taliban hükümetini tanımak için bu ülkelerin rızasını arıyor. Taliban hükümetinin dünya çapında tanınması Taliban’ın özünü değiştirmeyecektir. Ne olursa olsun, Taliban rejimi teokratik ve insan karşıtı olacak ve Afganistan’ın emekçi kitlelerinin çıkarlarına ters düşecektir. Kitlelerin kurtuluşu, ancak emperyalizmi ve burjuva feodal komprador sınıflarını devirecek yeni bir demokratik devrim yoluyla elde edilebilir.

Kısacası, ABD emperyalistlerinin Afganistan’daki yenilgisi, onun askeri, siyasi, ideolojik ve ahlaki iflasını ve emperyalist empoze edilen ulus inşa projesinin maskaralığını gösterdi. Bu, yanılsamaları ortadan kaldırmaya ve kitlelerde direniş ve mücadele ruhunu geliştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Taliban rejiminin teokratik ve şiddetli doğası, kaçınılmaz olarak halk kitlelerini kendilerine karşı siyasi mücadelenin saflarına katılmaya çekecektir. Bu nedenle, partinin ve devrimci mücadelenin karşı karşıya olduğu fırsatları ve zorlukları doğru bir şekilde belirlemeli ve analiz etmeli ve buna göre yeni zorluklarla yüzleşmeye hazırlanmalı ve kitlelerin Taliban karşıtı duygularını devrimci mücadeleyi güçlendirme hizmetine kanalize etmeliyiz.

Afganistan Komünist Partisi (Maoist)

28 Ağustos 2021

Önceki İçerikBaşkan Gonzalo’ya Özgürlük!
Sonraki İçerikSİSTEMİN İÇİMİZDEKİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ ÖRGÜTSÜZLEŞTİREREK DEVRİMCİLİĞİ ÖRGÜTLEMEK VE DEVRİME YÜRÜMENİN ADIMLARI